HOME · SLIDESHOW · CONTACT · EMAIL
Page:


kochanov_03-10-012

srazil jsem se se svym skautskym oddilem po dvaceti letech. tak jsme si poplakali v dolnim kochanove na sumave u umrlcich prken. a je tu i jezero laka

  Copyright na vsechny fotky mam ja. Stary fotky z let 2002 - 2005 poslu na vyzadani. ©Holda 2009