HOME · SLIDESHOW · CONTACT · EMAIL
Page:

banat expedicionului_04-011_by holdakului

lejeme za leie v bukuresti, dva dny v gerniku v banatu u pani merhautovy a nakonec srbsko!

  Copyright na vsechny fotky mam ja. Stary fotky z let 2002 - 2005 poslu na vyzadani. ©Holda 2009